Logo jastrzebie 80

  logo ue    
Rozmiar tekstu:

efrr flaga

Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.: "Przebudowa budynku ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego".

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 3 836 989,81 zł.

Wartość projektu: 4 544 595,26 zł.

Inwestycja polegać będzie na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zostaną utworzone nowe lokale socjalne, poprzez wykonanie nadbudowy dwóch dodatkowych kondygnacji budynku i adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejących oraz utworzeniu Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową. W wyniku realizacji projektu powstanie 19 nowych lokali socjalnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót w części istniejącej obiektu obejmować będzie m.in.:
- remont kapitalny dwóch kondygnacji istniejących,
- termomodernizacje budynku,
- budowę placu zabaw oraz boiska, które będzie służyć mieszkańcom wszystkich budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116.