Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Dział Czynszów i Windykacji

Rozmiar tekstu:

1. Dział Czynszów i Windykacji:

1.1 Sekcja czynszów i windykacji lokali mieszkalnych:

- prowadzenie działalności w zakresie obsługi interesantów z tytułu rozliczeń czynszowych i windykacji z lokali mieszkalnych i socjalnych,

prowadzenie windykacji poprzez tryb upominawczy, wnioski o rozłożenie na raty z lokali mieszkalnych i socjalnych oraz prowadzenie korespondencji

  z tego zakresu – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- księgowanie wyciągów bankowych,

- nanoszenie korekt i bonifikat,

- dokonywanie przeceny składników wpływających na wysokość miesięcznego naliczenia:

- czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. lokali mieszkalnych i socjalnych),

- mediów zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. lokali mieszkalnych i socjalnych),

- wydruk dokumentów dotyczących należności miesięcznych,

- drukowanie powiadomień o stanie konta dla lokali mieszkalnych, socjalnych,

- wypełnianie wniosków na dodatki mieszkaniowe,

- wypełnianie wniosków o przywrócenie tytułu prawnego w związku z uregulowaniem zaległości lub na czas korzystania z dodatku mieszkaniowego,

- wprowadzanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

- współpraca z działami MZN m.in. w zakresie:

- analizy wpłat,

- sporządzania miesięcznych sprawozdań,

- sporządzania załączników do bilansu wg wskazań Głównego Księgowego,

- windykacji należności,

- współpraca z obsługą prawną w zakresie windykacji należności,

- kierowanie spraw do Sądu w celu uzyskania orzeczenia o eksmisję i zapłatę należności z lokali mieszkalnych i socjalnych,

- kierowanie wniosków do komornika w celu wyegzekwowania należności,

- ponoszenie odpowiedzialności za realizację i kontrolę nad harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych w zakresie działu DC,

- wykonanie sprawozdania z prowadzonej windykacji z lokali mieszkalnych i socjalnych (rozłożenie należności na raty i umorzenie należności) –

  zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

- prowadzenie planu finansowego Działu.

1.2 Sekcja czynszów i windykacji lokali niemieszkalnych:

- prowadzenie działalności na odcinku obsługi w zakresie rozliczeń czynszowych i windykacji z lokali użytkowych i garaży,

- dokonywanie przeceny składników wpływających na wysokość miesięcznego naliczenia:

- czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- mediów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydruk dokumentów dotyczących należności miesięcznych,

- drukowanie faktur VAT i faktur VAT korygujących,

- drukowanie potwierdzenia salda konta,

- prowadzenie windykacji poprzez tryb upominawczy, wnioski o rozłożenie na raty z lokali użytkowych i garaży - zgodnie z obowiązującymi

  przepisami,

- księgowanie wyciągów bankowych,

- nanoszenie korekt przypisu,

- współpraca z działami MZN m.in. w zakresie:

- analizy wpłat,

- sporządzania miesięcznych sprawozdań,

- sporządzania załączników do bilansu wg wskazań Głównego Księgowego,

- windykacji należności,

- współpraca z obsługą prawną w zakresie windykacji należności,

- kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania orzeczenia o eksmisję i zapłatę należności z lokali użytkowych i garaży,

- kierowanie wniosków do komornika w celu wyegzekwowania należności,

- prowadzenie archiwum w zakresie działu DC,

- wykonanie sprawozdania z prowadzonej windykacji z lokali użytkowych i garaży (rozłożenie należności na raty i umorzenie należności) –

  zgodnie z Uchwałą Rady Miasta  Jastrzębie-Zdrój.