Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Dział Informatyczny

Rozmiar tekstu:

1. Dział Informatyczny.

- administracja i konfiguracja sieci komputerowej (konfiguracja sieci wewnętrznej oraz połączeń z zewnętrzną siecią internet), zapewnienie niezawodnej

  pracy serwerów, administracja serwerami, archiwizacja zasobów przechowywanych na serwerach, nadzór nad pracą systemu operacyjnego i baz

  danych, zabezpieczanie sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych serwerów,

- prowadzenie i edycja strony internetowej - zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracowników MZN,

- montaż, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczych (komputery, peryferia, oprogramowania, itp.),

- prowadzenie rejestru licencji, programów komputerowych,

- zakup, sprawdzanie i naprawa sprzętu, zgłaszanie sprzętu do reklamacji i napraw gwarancyjnych,

- instalacja, aktualizacja i naprawa specjalistycznego oprogramowania (systemy zarządzania firmą: logistyka, administracja, księgowość, czynsze, itp.)

  oraz współpraca i koordynacja działań z ich autoramii użytkownikami, jak również doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystywanych programów

  przez wszystkie działy MZN,

- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- nadzór nad pozostałym zapleczem sprzętowym zakładu,

- kontakt z dostarczycielem dostępu do internetu oraz pomoc użytkownikom w kwestiach związanych ze sprzętem komputerowym,

- tworzenie programów komputerowych na użytek Miejskiego Zarządu Nieruchomości,

- okresowe dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie funkcji wykorzystywanych programów informatycznych (np. word, exel, open office i inne),

- przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką,

- zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych lub konieczności wymiany sprzętu komputerowego,

  przygotowywanie zestawień materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa  w tym zakresie,

- składanie zamówień na części wymienne do urządzeń peryferyjnych (tonery, taśmy barwiące, tusze, itp.)

-  pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.