Logo jastrzebie 80

  logo ue    

WNIOSKI

Rozmiar tekstu:

WNIOSKI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF do wypełnienia i wydrukowania) Pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z informacją o dokumentach jakie należy dołączyć do wniosku (PDF do wydrukowania) Pobierz

Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (PDF do wydrukowania) Pobierz

Wniosek o zawarcie porozumienia w sprawie szczególnego trybu umorzenia (PDF do wydrukowania) Pobierz...