Logo jastrzebie 80

  logo ue    
Filtr
Tytuł
DL.4231.67.2015.MK & DL.4251.42.2015.MK Stałą konserwację i serwis instalacji domofonowych oraz utrzymywanie drzwi wejściowych do budynków w pełnej sprawności
DL.4221.5.2015.AS Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
DL.4251.21.2015.MK Remont kominów oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.6.2015.MK Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju , przegląd budynku zawierającego azbest
DL.4251.5.2015.DS, DL.4231.5.2015.DS Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
DL.4251.8.2015.DS Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z konserwacją - w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej MORCINKA 21 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.23.2015.AWP Wykonanie docieplenia ścian szczytowych oraz ściany dylatacyjnej od strony frontowej (uskoku) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4251.26.2015.MK Remont wejść do klatek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Poznańskiej 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.29.2015.DS Remont wejść do klatek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. POZNAŃSKIEJ 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.28.2015.AW Remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 12-14 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.39.2015.AW & DL.4231.60.2015.AW Zadanie nr 1: "Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju" Zadanie nr 2: "Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach
DL.4231.7.2015.AWP Opracowanie ekspertyzy technicznej z oceną możliwości wykonania nadbudowy jednej kondygnacji wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej dla budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.8.2015.DS Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych
DL.4231.9.2015.DS Jednokrotne i trzykrotne koszenie trawy z obcinaniem żywopłotów, krzewów oraz utrzymaniem terenów zielonych Gminy Jastrzębie-Zdrój administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości
DL.4251.15.2015.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 12-14 w Jastrzębie-Zdrój
DL.4251.18.2015.MK Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju"
DL.4251.17.2015.AWP Remont klatek schodowych oraz zejść do piwnic w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Hanki Sawickiej 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4251.19.2015.MK Remont klatek, wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW na klatkach schodowych, wymiana drzwi do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 26-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.20.2015.AWP Remont klatek schodowych oraz zejść do piwnic w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Hanki Sawickiej 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4251.22.2015.MK Remont kominów, wyklejenie czap kominowych, malowanie obróbek blacharskich i wymiana klapy wyłazowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szarych Szeregów 7-9 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4232.4.2015.DS Dostawa paliwa w 2016 roku
DL.4231.66.2015.AW Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości
DL.4231.4.2015.AWP, DL.4251.1.2015.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni, korekcja i prześwietlenie drzew
DL.4231.6.2015.DS Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych i użytkowych gminnych, Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych i użytkowych g
DL.4231.42.2015.AS Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.47.2015.AW Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości
DL.4231.43.2015.AW Świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
DL.4231.49.2015.AS Zadanie nr 1: "Montaż systemu pogodowej regulacji ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z konfiguracją systemu z funkcjonującym programem do obsługi systemu telemetrii c.o" Zadanie
DL.4231.59.2015.MK Serwis i naprawa dźwigów osobowych i towarowych w budynkach przy ul. K. Paryskiej 16 (OSP), ul. K. Paryskiej 14, ul. Wielkopolskiej 1A, ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.62.2015.AS Zadanie nr 1: "Montaż systemu pogodowej regulacji ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z konfiguracją systemu z funkcjonującym programem do obsługi systemu telemetrii c.o" Zadanie
DL.4231.52.2015.AW DL.4251.35.2015.AW Zadanie nr 1: "Pełnienie pogotowia awaryjnego dla budynków gminnych mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju" Zadanie nr 2: "Pełnienie pogotowia awaryjnego dla
DL.4231.63.2015.AW Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości
DL.4231.61.2015.MK & DL.4251.40.2015.MK Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych
DL.4231.54.2015.AWP Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju w 2016 roku
DL.4231.37.2015.AWP Konserwacja instalacji AZART w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.58.2015.AWP Konserwacja instalacji AZART w budynkach gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.3.2015.MK Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków gminnych usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17A (Policja), ul. Krakowskiej 38 (Prokuratura i Biblioteka Publiczna), ul. Dworcowej 17E – biura MZN, ul. 1 Maja
DL.4231.11.2015.AWP Usługa transportowa dotycząca przewozu grupy 99 osób w terminie 03.06.2015 r. do 07.06.2015
DL.4231.10.2015.AWP Usługa hotelowo-gastronomiczna w Pobierowie w terminie 04.06.2015 r. do 07.06.2015
DL.4231.12.2015.DS Kontrola stanu technicznego kotłów znajdujących się w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.15.2015.AWP Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie określającej stan techniczny oraz wytrzymałość stropów na potrzeby adaptacji pomieszczeń na filię Biblioteki Miejskiej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.16.2015.DS Serwis i naprawy dźwigów towarowych w budynku przy ul. K. Paryskiej 16 (OSP) w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.17.2015.DS Kontrola stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, stałym lub gazowym z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz wielkości do potrzeb użytkowych
DL.4231.20.2015.DS Kontrola stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, stałym lub gazowym z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz wielkości do potrzeb użytkowych
DL.4231.21.2015.MK Wymiana grzejników z pracami towarzyszącymi w budynku użytkowym Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "REHMED" przy ul. Turystycznej 5 a w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.22.2015.DS Wykonanie przeglądu technicznego wraz z pomiarami skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.23.2015.MK Monitoring, obsługa i konserwacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.24.2015.MK Monitoring, obsługa i konserwacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.25.2015.AW Usługi odśnieżania zasobów administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.30.2015.MK Roboty o charakterze ogólnobudowlanym oraz instalacyjnym w budynkach socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 oraz na terenach wokół budynków