Logo jastrzebie 80

  logo ue    
Filtr
Tytuł
DL.4221.19.2016.MK Dostawa energii cieplnej do budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju – bez budynku przy ul. Kościelnej 1 A
DL.4221.18.2016.MK Dostawa c.o. do budynku ul. Kościelna 1a w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.17.2016.MK Dostosowanie obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastębiu-Zdróju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
U-1 Najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.
U-2 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
U-3 Najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
U-4 Najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z Aleją J. Piłsudskiegoi ul. Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju
U-5 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
U-6 Najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z Aleją J. Piłsudskiego i ul. Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju
U-7 Najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzosowej 4 A w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
U-8 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia branży
U-9 Najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
U-10 Najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z Aleją J. Piłsudskiego i ul. Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju
U-11 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11a, przeznaczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwestrowego 2016/2017
U-12 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Cieszyńskiej 101, przeznaczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwestrowego 2016/2017
DL.4251.12.2016.DS Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Poznańskiej 14-28, Miodowej 1-3, Truskawkowej 3-5, 1000-Lecia 15 oraz 1000-Lecia 15 CD wraz z terenami przyległymi do danej nieruchomości.
DL.4252.1.2016.MK Dostawa energii elektrycznej dla Wspólnot Mieszkaniowych - budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.41.2016.MK Wykonanie zabezpieczenia płyt panwiowych na poddaszu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszakniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.43.2016.DS Roboty remontowe i usuwanie usterek ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych - wod- kan, gaz., c.o., elektryczne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.40.2016.AS Remont klatek wraz z wymianą okien na klatkach schodowych i korytarzach wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1000-lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.47.2016.AWP Wykonanie wymiany poziomów żeliwnej kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 15 w Jastrzębiu-Zdroju na instalację z rur PVC wraz z robotami towarzyszącymi
DL.4221.22.2015.AWP Remonty i usuwanie usterek w budynkach i lokalach a także na terenach wokół budynków gminnych
DL.4221.2.2016.DS Remonty lokali mieszkalnych (pustostany) komunalnych i socjalnych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.1.2016.AWP Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z pełnieniem nadzoru autorsk
DL.4221.4.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę nawierzchni wraz z poszerzeniem wjazdu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Wrzosowej 4A-8A- 12A (Pawilon Handlowy) w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.3.2016.AS Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.5.2016.AWP Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych ul. Moniuszki 1-3 oraz ul. Moniuszki 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.11.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
DL.4221.10.2016.AWP Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.12.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
DL.4221.13.2016.AS Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła w budynku przy ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju.
DL.4221.15.2016.MK Pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju"
DL.4221.14.2016.AWP Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdróju.
DL.4221.23.2016.AWP Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych i oddymiania w budynkach gminnych mieszkalnych i uzytkowych
DL.4221.24.2016.DS Pogotowie awaryjne i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.25.2016.AWP Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych oraz Kontrola i pomiary instalacji elektrycznych oraz urządzeń odgromowych
DL.4221.22.2016.MK Remonty i usuwanie usterek w budynkach gminnych mieszkalnych i użytkowych oraz lokalach użytkowych i terenach wokół budynków
DL.4221.26.2016.AWP Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych
DL.4221.6.2016.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116" w Jastrzębiu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
DL.4221.7.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę nawierzchni wraz z poszerzeniem wjazdu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Wrzosowej 4A-8A-12A (Pawilon Handlowy) w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.8.2016.MK Sukcesywna dostawa, napełnianie solanki inhalacyjnej dla obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4221.9.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę nawierzchni wraz z poszerzeniem wjazdu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Wrzosowej 4A-8A-12A (Pawilon Handlowy) w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.48.2016.AS Ochrona obiektu, zabezpieczenie obiektu, monitorowanie i konserwacja alarmów
DL.4231.61.2016.AS Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju oraz ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.27.2016.MK Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4232.3.2016.AS Dostawa samochodu dostawczego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Nieruchomości
DL.4232.4.2016.DS DOSTAWA PALIWA w 2017 roku
DL.4241.2.2016.AWP Wykonanie kompletu map do projektowania
DL.4251.10.2016.DS Remont wejść do klatek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.11.2016.MK Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską