Logo jastrzebie 80

  logo ue    
Filtr
Tytuł
DL.4221.17.2017.AWP Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych.
DL.4221.9.2017.AWP Remonty instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oddymiania
DL.4221.12.2017.MK Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o.
DL.4221.18.2017.MK Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego
DL.4231.89.2017.BD & DL.4251.46.2017.BD Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
DL.4231.65.2017.AWP Montaż nasad kominowych typu Ekon fi 150 mm na przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.85.2017.BD & DL.4231.45.2017.BD Naprawa i konserwacja instalacji AZART
DL.4231.91.2017.AWP Świadczenie usług DDDD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.93.2017.MK Utrzymanie zimowe terenów administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
U-1 Ogłoszenie o konkursie "LOKAL NA KULTURĘ ZA 1 ZŁOTY"
U-2 Ogłoszenie o konkursie "LOKAL NA KULTURĘ ZA 1 ZŁOTY ZA M2 CZYNSZU"
U-3 Ogłoszenie o konkursie "NAJEM LOKALU ZA 1 ZŁOTY ZA M2 CZYNSZU""
U-4 Najem dwóch pomieszczeń/gabinetów lekarskich usytuowanych w budynku przy ul. Harcerskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczonych na działalność medyczną związaną z ochroną zdrowia
U-5 Najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonego na działalność gospodarczą bez ograniczenia branży
DL.4231.2.2017.MK Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4232.1.2017.MK Wykonanie oświetlenia miejsc postojowych przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.4.2017.DS Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby filii Biblioteki Miejskiej zgodnie z założeniami do projektow
DL.4231.3.2017.MK & DL.4251.2.2017.MK Zadanie 1: "Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju - przegląd 5-letni" i/lub Zadanie 2: - przegląd roczny i/lub Za
DL.4231.6.2017.AWP & DL.4251.5.2017.AWP Zadanie 1: "Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju wg
DL.4231.7.2017.DS Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4A-8A-12A w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.9.2017.DS Usługa hotelowo-gastronomiczna w SOPOCIE
DL.4231.10.2017.DS Usługa transportowa dotycząca przewozu grupy 79 osób na trasie Jastrzębie-Zdrój - Sopot - Jastrzębie-Zdrój w terminie 24.08.2017 r. - 28.08.2017 r.
DL.4231.11.2017.AWP Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę garażu murowanego jednostanowiskowego przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.14.2017.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów mieszkalnych i użytkowych gminnych oraz prześwietlenie drzew z terenów mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.8.2017.MK Wymianę stolarki okiennej PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZN
DL.4231.17.2017.AWP Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.12.2017.DS ZADANIE 1: Serwisowanie instalacji wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia sprawności działania systemów wentylacji mechanicznej bytowej oraz ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji wentylacji bytowej
DL.4231.18.2017.AWP Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę garażu murowanego jednostanowiskowego przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.13.2017.DS ZADANIE 1 - Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania oraz ZADANIE 2 - Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania
DL.4231.19.2017.AWP Wymiana płytek na posadzce w holu, przedsionku i kuchni w budynku OSP przy ul. Gagarina 130 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4251.10.2017.DI Prześwietlenie oraz wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni z terenów Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.22.2017.DI ZADANIE 1: Serwisowanie instalacji wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia sprawności działania systemów wentylacji mechanicznej bytowej oraz ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji wentylacji bytowej
DL.4231.21.2017.MK Wykonanie zagospodarowania na terenie Gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.20.2017.DI Koszenie trawy z obcinaniem żywopłotów i krzewów w 2017 roku
DL.4231.27.2017.AWP Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę garażu murowanego jednostanowiskowego przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.28.2017.DS ZADANIE 1 - Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania oraz ZADANIE 2 - Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania
DL.4231.26.2017.MK Zadanie 1: a) opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, b) sporządzenie i złożeni
DL.4231.35.2017.MK Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę garażu murowanego jednostanowiskowego przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.31.2017.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na działce nr 551/40 przy ul. Pszczyńskiej 294”
DL.4231.34.2017.AWP Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.29.2017.DI Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Wrzosowej 4A-8A-12A w Jastrzębiu-Zdroju pod ustawienie kontenerów na odpady
DL.4231.33.2017.AWP Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku użytkowego przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.37.2017.MK Sukcesywna dostawa, napełnianie solanki inhalacyjnej dla obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.38.2017.AWP Zadanie 1: a) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, b) sporządzenie i złożenie
DL.4231.39.2017.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na działce nr 551/40 przy ul. Pszczyńskiej 294"
DL.4251.12.2017.AWP Wymiana rynien i rur spustowych z obróbką blacharską wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 9 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.40.2017.AWP Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju
DL.4231.42.2017.AWP Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania budżetowego pn.: 000-000
DL.4231.44.2017.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na działce nr 551/40 przy ul. Pszczyńskiej 294 w ramach zadania budżetowego pn. 000-000-673-000 Budowa ogrzewalni oraz
DL.4231.43.2017.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garażu (działka 780/180) na potrzeby OSP przy ul. Cieszyńskiej 101A w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania budżetowego pn.: 000-000-650-300 Budowa garażu przy OSP ul. Cieszyńska 101A