Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Zakończone poniżej 30 000 euro

Tytuł Odsłony
DL.4231.19.2019.AD Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju 133
DL.4231.16.2019.AWP Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych 65
DL.4251.10.2019.DI Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 66
DL.4231.17.2019.DI Wymiana stolarki okiennej PCW w lokalach mieszkalnych gminnych 143
DL.4231.14.2019.AWP Wykonanie przeglądu 5-letniego budynków administrowanych przez MZN 211
DL.4231.12.2019.DI Badanie okresowe pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju 67
DL.4231.15.2019.DI Cyklinowanie i olejowanie parkietu drewnianego dębowego w sali balowej Domu Sołeckiego przy ul. Gajowej 11A w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi 87
DL.4231.10.2019.AWP Wykonanie przeglądu rocznego budynków administrowanych przez MZN 227
DL.4231.13.2019.AD Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych gminnych 172
DL.4251.7.2019.AD Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w obiektach małej architektury przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - przegląd roczny 207
DL.4251.9.2019.AD Modernizacja instalacji C.O. wraz z regulacją na podstawie dokumentacji projektowej w budynku wielorodzinnym ul. Morcinka 9-11 w Jastrzębiu-Zdroju 119
DL.4231.9.2019.AWP Wykonanie przeglądów technicznych w budynku użytkowym przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju (szkoła) 181
DL.4231.8.2019.AD & DL.4251.8.2019.AD Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych 76
DL.4231.3.2019.MP & DL.4251.4.2019.MP Sukcesywny wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem na terenie pozostającym w administrowaniu MZN w Jastrzębiu-Zdroju 104
DL.4231.6.2019.AWP Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych gminnych 217
DL.4231.7.2019.AD Sukcesywna dostawa i napełnianie solanki inhalacyjnej dla obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju 143
DL.4251.6.2019.AD Remont klatek z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi 200
DL.4231.4.2019.AD Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placyku gospodarczego do gromadzenia odpadów wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej dla budynków użytkowych przy ul. Zielonej 16-18-20 122
DL.4251.1.2019.AWP Modernizacja instalacji C.O. wraz z regulacją na podstawie dokumentacji projektowej w budynku wielorodzinnym ul. Morcinka 9-11 w Jastrzębiu-Zdroju 191
DL.4231.5.2019.AD & Dl.4251.5.2019.AD Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych 117
DL.4231.2.2019.AD & DL.4251.3.2019.AD Sukcesywne szklenie stolarki otworowej w budynkach 178
DL.4231.1.2019.AD & DL.4251.2.2019.AD Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych 154