Teren zewnętrzny przy ul. Kaszubskiej 2

Rozmiar tekstu:

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 informuje, iż dysponuje terenem zewnętrznym przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

(w tym: obszar zielony oraz boiska), który może zostać udostępniony nieodpłatnie stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym jednostkom w celu zorganizowania bezpłatnych pikników, spotkań, zawodów i innych zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta. Podmioty zainteresowane udostępnieniem przedmiotowej nieruchomości winny złożyć stosowne podanie w siedzibie Zarządcy.