Dla Przedsiębiorców - wniosek o umorzenie należności czynszowych

Rozmiar tekstu:

 BIP - Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla Przedsiębiorców

 

Wsparcie biznesu

Wsparcie Jastrzębskiego Biznesu podczas covid 19

 

Dla Przedsiębiorców- jak złożyć wniosek

 Umorzenia czynszów dla Przedsiębiorców - jak złożyć wniosek

 

Aby ubiegać się o umorzenie należności czynszowych:

 1. określ rodzaj umowy oraz adres najmowanej/dzierżawionej nieruchomości,
 2. zaznacz czego dotyczy Twój wniosek o umorzenie: opłat za najem lub dzierżawę, podając przy tym okres wnioskowej ulgi (wnioski składane w danym miesiącu winny dotyczyć miesiąca/okresu poprzedniego z uwzględnieniem faktu, iż wniosek winien zostać złożony
  w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wymagalności należności czynszowej, której dotyczy umorzenie)
 3. podaj informację czy prowadzona działalność gospodarcza została zawieszona
 4. jeżeli składasz wniosek o umorzenie należności czynszowej w wysokości 50% koniecznie zaznacz, iż obroty z prowadzonej przez Ciebie działalności spadły o co najmniej 50% (co należy udokumentować stosownymi dokumentami)
 5. wybierz wysokość ulgi o którą wnioskujesz (pamiętaj, że o umorzenie należności w wysokości 100% mogą starać się podmioty, które zgodnie z przepisami mają zakaz prowadzenia działalności, pozostali winni składać wnioski u umorzenie należności w wysokości 50% lub 30% w zależności od spadku obrotów;
 6. wskaż rodzaj prowadzonej przez siebie działalności,
 7. uzasadnij swój wniosek podając jakie zmiany nastąpiły w toku prowadzonej działalności od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jeżeli zamknąłeś działalność to czym to było powodowane i od kiedy to nastąpiło.
 8. Obowiązkowo dołącz do wniosku:
 • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 • w przypadku, gdy ubiegasz się o umorzenie należności w wysokości 50% dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej za okres 12.2019 r. – 02.2020 r. – przedstawione z rozbiciem na miesiące oraz dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej obrazujące utratę płynności finansowej w okresie za który ma zostać przyznana ulga

Złóż wniosek w siedzibie podmiotu, z którym masz zawartą umowę:

 • papierowo poprzez wrzucenie do urny dostępnej w budynku
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej z formie skanu podpisanego wniosku wraz
  z wymaganymi dokumentami

Ważne:

 • aby złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie musi wystąpić zaległość czynszowa
 • umorzeniu nie podlegają opłaty niezależne od Wynajmującego tj. m.in. opłaty za media
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku umorzenie należności nastąpi po zakończeniu miesiąca, którego dotyczył wniosek

Jak ubiegać się o wsparcie