Wytyczne GIS dla mieszkańców!

Rozmiar tekstu:

Informujemy iż Główny Inspektorat Sanitarny wydał następujące wytyczne dotyczące postępowania mieszkańców podczas wizyt związanych z usunięciem awarii w mieszkaniach osób objętych zarówno kwarantanną jak i izolacją tj. osób z dodatnim wynikiem badania na SARS-CoV-2 niewymagających hospitalizacji.

Prosimy o bezwzględne wykonywanie podanych czynności przed wejściem pracowników do mieszkań:

  • należy dokonać dokładnego przewietrzenia lokalu mieszkalnego,
  • należy zdezynfekować klamki drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych,
  • należy bezwzględnie przestrzegać bezpiecznej odległości minimum 2 m,
  • należy przejść do innego pomieszczenia, na czas wykonywanych prac, a osoby objęte izolacją bezwzględnie odseparować na czas całej wizyty pracowników.