Podziemne Pasaże Handlowe - lokale użytkowe do wynajęcia

Rozmiar tekstu:
PODZIEMNY PASAŻ HANDLOWY „A”

pod Rondem Centralnym

 

 PODZIEMNY PASAŻ HANDLOWY „B”

pod skrzyżowaniem Al. Piłsudskiego oraz ulic: Mazowieckiej i Warszawskiej

 

Stawka czynszu za najem lokali użytkowych określona jest na podstawie aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie- Zdrój.

Wg w/w Zarządzenia stawka miesięczna obowiązująca w 2022 roku za najem lokali położonych w PPH ”A” i PPH „B” wynosi:

  1. 1,10 zł netto/m2 dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (okres obowiązywania preferencyjnej stawki 2 lata)*

  2. 5,70 netto/m2 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż przez 1 rok (okres obowiązywania preferencyjnej stawki 2 lata)**

  3. 11,50 netto/m2 dla pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą

  4. 1,00 netto/m2  lokale wynajmowane na działalność rzemieślniczą

* - w/w stawki nie mają zastosowania w przypadku najmu/oddania w użytkowanie lokali w PPH organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym,

** - preferencyjna stawka obowiązywać będzie najemców, którzy podpiszą umowę najmu na okres nie krótszy niż 3 lata. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Miasto może dochodzić odszkodowania poprzez wezwanie najemcy do uzupełnienia stawki czynszu zgodnie z lit. c) od dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Stawka czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Pasażach Handlowych niezależna jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Godziny otwarcia:

Podziemny Pasaż Handlowy „A”

poniedziałek – piątek: 7:00 - 19:00

sobota: 7:00 – 14:00

niedziela: nieczynne

Podziemny Pasaż Handlowy „B”

non – stop

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów w sekcji Lokale Użytkowe pok. nr 5 bądź dzwoniąc pod numer telefonu (32) 478 70 16 lub (32) 478 70 00.