Dział Informatyczny

Rozmiar tekstu:

1. Dział Informatyczny:
1.1 Sekcja administrowania infrastrukturą informatyczną:

- administracja i konfiguracja sieci komputerowej (konfiguracja sieci wewnętrznej oraz połączeń z zewnętrzną siecią Internet), zapewnienie niezawodnej pracy serwerów, administracja serwerami, archiwizacja zasobów przechowywanych na serwerach, nadzór nad pracą systemów operacyjnych i baz danych, zabezpieczanie sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych serwerów, 
- prowadzenie rejestru licencji, programów komputerowych, 
- instalacja, aktualizacja i naprawa specjalistycznego oprogramowania (systemy zarządzania firmą: logistyka, administracja, księgowość, czynsze, itp.) oraz współpraca i koordynacja działań z ich autorami i użytkownikami, jak również doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystywanych programów przez wszystkie działy MZN,
- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,
- nadzór nad pozostałym zapleczem sprzętowym zakładu,
- kontakt z dostarczycielem dostępu do Internetu,
- tworzenie programów komputerowych na użytek Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 
- przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką, 
- pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,
- inne zadania wynikające z potrzeb zakładu.

1.2 Sekcja wsparcia informatycznego:
- montaż, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczych (komputery, peryferia, oprogramowania, itp.),
- prowadzenie i edycja strony internetowej - zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracowników MZN, 
- zakup, sprawdzanie i naprawa sprzętu, zgłaszanie sprzętu do reklamacji i napraw gwarancyjnych, 
- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,
- pomoc użytkownikom w kwestiach związanych ze sprzętem komputerowym, 
- okresowe dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie funkcji wykorzystywanych programów informatycznych (np. MS Word, Excel, LibreOffice i inne),
- przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką,
- zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych lub konieczności wymiany sprzętu komputerowego, przygotowywanie zestawień materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa  w tym zakresie, 
- składanie zamówień na części wymienne do urządzeń peryferyjnych (tonery, taśmy barwiące, tusze, itp.)
- nadzór nad prawidłowym działaniem monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych,
- inne zadania wynikające z potrzeb zakładu.