Polityka prywatności

Rozmiar tekstu:

w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

 

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze danych oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Definicje użyte w Polityce prywatności:

- Administrator danych/ Administrator Serwisu – rozumie się przez to Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.

- Użytkownika Serwisu – osoba odwiedzająca stronę www.mzn.jastrzebie.pl.

§ 1

Informacje o administratorze danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in.
 • administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w oparciu o: ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.), ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawę dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),
 • wykonywanie robót budowlanych, remontów, konserwacji, usuwanie usterek, awarii oraz przeprowadzanie okresowych kontroli elementów, urządzeń i instalacji, prowadzenie dokumentacji technicznych, realizacja inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1202 ze zm.),
 • prowadzenie obsługi finansowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
 • dochodzenie należności, prowadzenie spraw o eksmisję i zapłatę w oparciu o ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawę dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.),
 • przeprowadzanie i realizacja postępowań w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
 • odpracowywanie kary pozbawienia wolności oraz prace społecznie użyteczne w oparciu o ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 676 ze zm.)
 • rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do administratora w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • archiwizowanie i brakowanie dokumentów w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą jest dzieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -
zgłaszanie i obsługa likwidacji szkody w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z usług których korzysta administrator m.in. kancelarie prawne - Kancelaria Adwokacka H. Stabla, M. Kozielski, W. Wuwer S.C ul. 1 Maja 16, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Radców Prawnych Marek, Zielińska, Markowicz S.C. ul. Św. Antoniego 25, 44-200 Rybnik, kancelarie komornicze, organy podatkowe, organy ścigania, sądy, organy kontroli, Poczta Polska S.A.  ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Konsorcjum: JOLEX S.C. ul. 11 Listopada 22, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, SAMTRAK sp. z o.o. sp. k. ul. 11 Listopada 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, banki, likwidatorzy szkód, firma dokonująca odczytów i rozliczeń mediów Techem – techniki pomiarowe sp. z o.o. ul. Kossutha 9, 40-884 Katowice, Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji „INSEKT” Maciej Piesiur ul. Dankowicka 171, 43-512 Kaniów, wykonawcy wykonujący usługi w ramach kontroli technicznych, gazowych, elektrycznych, remontowych i kominiarskich m.in. Eugeniusz Mężyk Kominiarstwo ul. Boża Góra Prawa 28 GH 44-330 Jastrzębie-Zdrój, najemcy/dzierżawcy, osoby upoważnione przez najemcę/dzierżawcę, osoby współzamieszkujące z najemcą, wierzyciele, kontrahenci, firmy informatyczne: WOI ul. Beniowskiego 84B, 80-355 Gdańsk, Rekord SI sp. z o. o. ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, Polak Michał Firma Informatyczna EMCODE ul. K. I. Gałczyńskiego 62, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pracownicy MZN oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną dla dokumentacji niearchiwalnej ujętą w obowiązującym w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt oraz w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem danych osobowych, które są wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy, zaś ich niepodanie skutkować będzie brakiem realizacji umowy i wypełnieniem obowiązków przez Miejski Zarząd Nieruchomości.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

§ 2

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis www.mzn.jastrzebie.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 3. W ramach Serwisu stosowane są poszczególne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „podmiotów zewnętrznych” (third parties cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Cookies podmiotów zewnętrznych” to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
  - cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.

 

Klauzula informacyjna dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ………………………………………………………………..……………………
  reprezentowana przez Gminę Jastrzębie-Zdrój, która sprawuje zarząd we wspólnocie mieszkaniowej poprzez swoją wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną tj. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Wspólnota Mieszkaniowa do przetwarzania danych osobowych ustanowiła pełnomocnika w osobie Pani Anny Hetman – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in.
 • zarządzanie nieruchomością wspólną w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.) oraz innych przepisów prawa,
 • wykonywanie robót budowlanych, remontów, konserwacji, usuwanie usterek, awarii oraz przeprowadzanie okresowych kontroli elementów, urządzeń i instalacji, prowadzenie dokumentacji technicznych, realizacja inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1202 ze zm.),
 • prowadzenie obsługi finansowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
 • dochodzenie należności, prowadzenie spraw o eksmisję i zapłatę w oparciu o ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawę dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.),
 • przeprowadzanie i realizacja postępowań w oparciu o ustawę z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą jest dzieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -
zgłaszanie i obsługa likwidacji szkody w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) oraz archiwizowanie dokumentów.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z usług których korzysta administrator m.in. kancelarie prawne - Kancelaria Adwokacka H. Stabla, M. Kozielski, W. Wuwer S.C ul. 1 Maja 16, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Radców Prawnych Marek, Zielińska, Markowicz S.C. ul. Św. Antoniego 25, 44-200 Rybnik, kancelarie komornicze, organy podatkowe, organy ścigania, sądy, organy kontroli, Poczta Polska S.A.  ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Konsorcjum: JOLEX S.C. ul. 11 Listopada 22, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, SAMTRAK sp. z o.o. sp. k. ul. 11 Listopada 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, banki, likwidatorzy szkód, firma dokonująca odczytów i rozliczeń mediów Techem – techniki pomiarowe sp. z o.o. ul. Kossutha 9, 40-884 Katowice, Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji „INSEKT” Maciej Piesiur ul. Dankowicka 171, 43-512 Kaniów, wykonawcy wykonujący usługi w ramach kontroli technicznych, gazowych, elektrycznych, remontowych i kominiarskich m.in. Eugeniusz Mężyk Kominiarstwo ul. Boża Góra Prawa 28 GH 44-330 Jastrzębie-Zdrój, właściciel, osoby upoważnione przez właściciela, osoby współzamieszkujące z właścicielem, wierzyciele, kontrahenci, firmy informatyczne: Polak Michał Firma Informatyczna EMCODE ul. K. I. Gałczyńskiego 62, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pracownicy MZN oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa we Wspólnocie Mieszkaniowej, a także przez okres 10 lat po jego zakończeniu lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie  z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem danych osobowych, które są wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy, zaś ich niepodanie skutkować będzie brakiem realizacji umowy i wypełnieniem obowiązków przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Polityka bezpieczeństwa informacji w Miejskim Zarządzie Nieruchomości. Czytaj więcej...