U-1 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 292

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Zakończony

Data składania ofert: 2013-03-27


Wynik:

O G Ł O S Z E N I E O WYNIKU P R Z E T A R G U

pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 292

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf