U-2 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12 A

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Nie rozstrzygnięty

Data składania ofert: 2014-04-24


Wynik:

O G Ł O S Z E N I E

Miejski  Zarząd  Nieruchomości  w  Jastrzębiu­Zdroju,  ul.  1  Maja  55,

informuje,  że  przetarg  ogłoszony  na  dzień  24.04.2014  roku,  dotyczący

wyłonienia najemcy lokalu przy ul. Wrzosowej 12 a w Jastrzębiu­Zdroju,

nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


 


Do pobrania: