U-3 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej 4 A

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Zakończony

Data składania ofert: 2013-06-13


Wynik:
O G Ł O S Z E N I E O WYNIKU P R Z E T A R G U


Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55, informuje, że przetarg ogłoszony na dzień 13.06.2014 roku, dotyczący wyłonienia najemcy lokalu przy ul. Wrzosowej 4 a w Jastrzębiu-Zdroju, nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Szczegółowe
informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf