U-7 Najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wrzosowej 12 A na parterze o łącznej powierzchni wynajmowanej 128,52 m²

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Zakończony

Data składania ofert: 2014-11-27


Wynik:
O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55, informuje, że przetarg ogłoszony na dzień 27.11.2014 roku, dotyczący wyłonienia najemcy lokalu przy ul. Wrzosowej 12 a w Jastrzębiu-Zdroju, nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Szczegółowe
informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor