Z-12 Dostawa tonerów i tuszy

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2014-01-17


Pełny opis zaproszenia:

Ogłoszenie wyników postepowania Z-12/DL/P/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w Zaproszeniu do złożenia oferty.


 
Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf