Z-126 Wykonanie przeglądu technicznego i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w obiektach użytkowych – Podziemne Pasaże Handlowe „A” i „B” oraz w budynkach mieszkalnych socjalnych - ul. Gagarina 108, 110, 112

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2014-08-29


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania Z-126/DL/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


 

Wynik do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip