Z-147 Dostawa tonerów i tuszy

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2014-06-18


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania Z-147/DL/P/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


 

Wynik do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

 

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf