Z-152 Dostawa samochodu dostawczego

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2014-11-12


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania Z-152/DL/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Wyjaśnienia do Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Wyjaśnienia do Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor