Z-172 Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2014-10-31


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania Z-172/DL/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


 

Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Decyzja.pdf