Z-176 Dostawa paliwa dla środków transportu oraz urządzeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2014-11-13


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania Z-176/DL/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginał dokumentu.


 

Do pobrania:

 

Oryginał dokumentu.pdf

 

 

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

 

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor