Z-219 Dostawa sprzętu komputerowego

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2014-08-29


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowaniaq Z-219/DL/P/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Wynik do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf