ZP-8 Remonty instalacji elektrycznych

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Unieważniony

Data składania ofert: 2014-07-24


 Wynik przetargu:

Ogłoszenie o wynikach przetargu ZP-8/DL/2014

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Pełny opis przetargu:


Do pobrania:

25.07.2014

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak
 
 
09.07.2014

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Przedmiar robót.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor