DL.4251.6.2015.MK Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju , przegląd budynku zawierającego azbest

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2015-02-27


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4251.6.2015.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


 

Do pobrania:

 

Unieważnienie postępowania w zakresie Zadania 4.pdf

 

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

 

Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Odpowiedż na zapytanie.pdf

Wycena przeglądów 5-letnich.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor