DL.4221.6.2016.AWP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116" w Jastrzębiu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Unieważniony

Data składania ofert: 2016-03-18


Wynik:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4221.6.2016.AWP

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


 

Do pobrania:

18.03.2016

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

10.03.2016

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak