DL.4221.7.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę nawierzchni wraz z poszerzeniem wjazdu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Wrzosowej 4A-8A-12A (Pawilon Handlowy) w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Unieważniony

Data składania ofert: 2016-03-31


Wynik:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4221.7.2016.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

01.04.2016

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

22.03.2016

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Założenia do projektowania.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor