DL.4221.9.2016.MK Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę nawierzchni wraz z poszerzeniem wjazdu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Wrzosowej 4A-8A-12A (Pawilon Handlowy) w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status przetargu: Zakończony

Data składania ofert: 2016-04-22


Wynik:

Ogłoszenie o wyniku przetargu DL.4221.9.2016.MK
Szczegółowe
informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

12.05.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

05.05.2016

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

13.04.2016

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Założenia do projektowania.pdf

Mapa terenu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor