DL.4231.13.2016.AWP Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2013

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2016-04-21


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.13.2016.AWP

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie do zaproszenia.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie do zaproszenia.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Odpowiedź i modyfikacja.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie do zaproszenia.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor