DL.4231.15.2016.MK Dostawa, montaż i konfiguracja systemu pogodowej regulacji ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 110 i 112 w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2016-05-16


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.15.2016.MK
Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Przedmiar.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor