DL.4231.17.2016.MK Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania oraz naprawa lub wymiana urządzeń instalacji oddymiania

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważniony

Data składania ofert: 2016-06-15


Wynik:

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania DL.4231.17.2016.MK

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie do zaproszenia.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor