DL.4231.18.2016.MK Dostawa, montaż i konfiguracja systemu pogodowej regulacji ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 110 i 112 w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Rozstrzygnięty

Data składania ofert: 2016-06-06


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.18.2016.MK 
Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Ogłoszenie wyników postępowania.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

Do pobrania:

Modyfikacja zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Modyfikacja zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Przedmiar.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor