DL.4231.20.2016.DS Wykonanie przeglądu technicznego i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w obiektach użytkowych oraz w budynkach mieszkalnych socjalnych w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Rozstrzygnięty

Data składania ofert: 2016-07-01


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.20.2016.DS

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Ogłoszenie wyników postępowania.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor