DL.4231.21.2016.DS i DL.4251.18.2016.DS Montaż nasad kominowych na przewodach kominowych

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Rozstrzygnięty

Data składania ofert: 2016-07-11


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.21.2016.DS i DL.4251.18.2016.DS

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Ogłoszenie wyników postępowania.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

Do pobrania:

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor