DL.4231.27.2016.DS Konserwacja i naprawa urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej bytowej

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Unieważnienie

Data składania ofert: 2016-10-19


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4231.27.2016.DS

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor