DL.4232.4.2016.DS DOSTAWA PALIWA w 2017 roku

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2016-11-07


Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4232.4.2016.DS

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytania.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor