DL.4251.11.2016.MK Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2016-06-03


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4251.11.2016.MK 
 

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor