DL.4251.15.2016.AWP Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sz. Szeregów 6-8 w Jastrzębiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Zakończony

Data składania ofert: 2016-06-24


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4251.15.2016.AWP 
 

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Specyfikacja techniczna.pdf

Przedmiar.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak