DL.4251.17.2016.AWP Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 1-3 i Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzebiu-Zdroju

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Rozstrzygnięty

Data składania ofert: 2016-07-01


Wynik:

Ogłoszenie wyników postepowania DL.4251.17.2016.AWP

Szczegółowe informacje zawarte są w oryginale dokumentu.


Do pobrania:

Oryginał dokumentu.pdf

Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Dokumentacja.zip

Osoba wprowadzająca dokument: Paweł Bajor