DL.4251.64.2019.AM Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na os. 1000-lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem instalacji telewizyjnej naziemnej i satelitarnej.

Rozmiar tekstu:

Status zaproszenia: Nie rozstrzygnięty

Data publikacji: 2020-01-17

Data składania ofert: 2020-01-27


Pełny opis przetargu:

Miejski Zarząd Nieruchomości
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 55
tel. (32) 47-87-001, fax (32) 47-62-952


Ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na zadanie pn.:
 
"Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na os. 1000-lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem instalacji telewizyjnej naziemnej i satelitarnej."


Szczegółowe 
informacje zawarte są w Istotnych Warunkach Zamówienia.


Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik
 
Do pobrania:
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik